background-image

Вземи БЕЗПЛАТНА е-книга за балансирано хранене

Биопедия статии заглавна (3).png
Био здраве

Рециклиране на пластмаса в България – добрите практики


Ежедневието на българина, а и на всеки човек по света, е изпълнено с главозамайващо количество пластмаса. Срещаме пластмаса в магазините, в кухните си, в гардеробите и автомобилите, в детската стая и всекидневната, в домовете си и навън, дори и на неподозирани места. Но можем ли да спомогнем за рециклиране на пластмаса в България и как? Това ще научите в статията "Биопедия".

При такова наистина смущаващо количество пластмасови вещи и отпадъци е редно да се запитаме – какво се случва в нея, когато една вещ изживее жизнения си цикъл и вече не ни е потребна?

Лошите практики показват, че тези пластмасови вещи и опаковки завършват на сметището, където ги чака стотици години разлагане.

Вероятно няма да доживеем пълното разлагане на пластмасовата бутилка, която току-що изхвърлихме в кошчето. Но пък тя, веднъж попаднала в депото за боклук, със сигурност ще причини сериозно замърсяване на околната среда и ще остави една доста замърсена и страдаща планета на нашите внуци.

рециклиране на пластмаса в българия, рециклиране в българия, рециклиране на пластмаса, рециклиране на отпадъци в българия, рециклиране на пластмасови отпадъци


За щастие, тази пластмасова бутилка може да завърши и по по-добър и смислен начин и това се случва чрез рециклиране на пластмаса в България. Да, въпреки че много българи искрено не вярват, че в нашата страна има достатъчно добре организирани практики и начини за разделно изхвърляне и рециклиране, това се оказва една широко разпространена заблуда.

quote symbol image
"Е, наивно е да се мисли, че разделното събиране и рециклиране на пластмаса и други отпадъчни материали е работа, с която държавата еднолично може да се ангажира. Факт е, че всеки един от хас трябва да е проактивен и инициативен, когато говорим за рециклиране на пластмаса в България."
quote symbol image

Опазването на околната среда, както и ефективното повторно употребяване на различни материали, е задача, пред която всеки един от нас е изправен.

Рециклиране на пластмаса в България – фактите

Рециклиране на пластмаса в България – фактите

рециклиране на пластмаса в българия, рециклиране в българия, рециклиране на пластмаса, рециклиране на отпадъци в българия, рециклиране на пластмасови отпадъци


Неотдавнашно изследване на практиките по рециклиране на пластмаса в България, проведено от Евростат, показва доста оптимистични резултати и тенденции.

Противно на очакваното, оказва се, че нашата страна не само не е в дъното на европейските страни, които преработват пластмасови опаковки и отпадъци, а дори е в челната тройка, като се нарежда след Литва и Чехия.

Само през 2019 г. България е успяла да рециклира почти 60% от изхвърлените пластмасови опаковки, като положителната тенденция се запазва и през следващите години.

Рециклиране на пластмаса в България – как се случва?


Рециклирането е процес, при който един продукт или количество материал от него придобива нова форма и предлага нова полза за ежедневието, след като премине някакъв вид обработка. Това е последна възможност на един отпадък да се даде втори шанс да бъде полезен.

Рециклирането на пластмаса в България, а и в световен мащаб, има наистина много ползи. На първо място е опазването на околната среда и намаляване на замърсяването на природата.

рециклиране на пластмаса в българия, рециклиране в българия, рециклиране на пластмаса, рециклиране на отпадъци в българия, рециклиране на пластмасови отпадъци


Икономическите ползи са многобройни – от спестяване на енергия и вода, през намален разход на ценни ресурси, та дори и увеличаване на броя работни места в една държава.

След рециклирането и преработка на пластмасата се получава материал под различна форма, който повторно може да бъде използван за изработването на нови пластмасови изделия.


Една от особеностите на пластмасата след рециклиране, която я различава от останалите материали, е че пластмасата загубва определен процент от качеството си след рециклиране. За щастие, това не означава, че тя не може да се използва повторно, а в някои случаи дори и след втора преработка.

Рециклиране на пластмаса в България – къде и как?

За разделното събиране на отпадъци в България отговаря фирма „Екопак“. Това е фирмата, чиито шарени контейнери често можем да видим на различни точки и локации в града.


Фирмата разполага с три цвята контейнери – син за събиране на картонени опаковки и хартия, зелен за събиране на стъклени отпадъци и жълт за събиране на пластмасови отпадъци и опаковки.

Освен „Екопак“, в България съществува и Българска асоциация по рециклиране, която възниква през 1998 г. под името Българска асоциация на търговците на метали.

В последствие дейността на асоциацията е разширена и към днешна дата тя отговаря и за информираността и добрите практики по разделно събиране и рециклиране на пластмаса в България, както и на всички останали рециклируеми материали. От 2002 г. БАР има и постоянен представител в Международния съвет по околна среда в Брюксел.

Основната дейност на БАР се свежда до запазване на интересите на всички фирми, които се занимават с рециклиране на вторични суровини, провеждайки продуктивен и смислен диалог с държавните институции, както и проучване и подпомагане на основните въпроси, свързани с всички аспекти от дейността на фирмите в този бранш.


Освен че представлява фирмите, които се занимават с рециклиране на отпадъци, една от задачите на БАР е и повишаване на осведомеността на обществото по повод правилния начин за сортиране и изхвърляне на рециклируемите материали.

Това означава, че винаги можете да се обърнете към тях с ваши въпроси по повод сортиране, изхвърляне и рециклиране на пластмаса в България.

Рециклиране на пластмаса в България – процесът

Рециклиране на пластмаса в България – процесът


За да може успешно да се рециклира пластмаса в нашата страна, нужно е да изхвърляме всички пластмасови отпадъци в жълтите контейнери на „Екопак“ или други подходящи и обозначени места за целта. След като пластмасата попадне в жълтите контейнери, следва тя да бъде сортирана според вида пластмаса.

Съществуват 6 различни категории пластмаса, които се различават по количеството и видът химикали, които влизат в състава им.

Някои видове пластмаса не са рециклируеми, или пък рециклирането им не е оправдано, защото е твърде скъпо като процес, а крайният продукт е с много ниска стойност. За щастие, повечето пластмасови предмети от ежедневието ни се рециклират.

рециклиране на пластмаса в българия, рециклиране в българия, рециклиране на пластмаса, рециклиране на отпадъци в българия, рециклиране на пластмасови отпадъци


Препоръчително е преди изхвърляне в контейнера, всички пластмасови опаковки с остатъци от храна или други замърсявания да бъдат измити и почистени.

Това не само ще улесни работата на хората, които работят в тази сфера, но и ще намали разхода по обработка и рециклиране. Въпреки това, пластмасовите опаковки допълнително се почистват и измиват в депото за отпадъци, за да се подготвят за рециклиране.

Коментари

Споделяне