background-image

КАКВИ СА ТАЙНИТЕ ЗАД СИМВОЛИТЕ НА ОПАКОВКИТЕ?

Разбери какво искат и НЕ искат да ни кажат производителите в това БЕЗПЛАТНО ръководство!
Виж най-подробния списък със символите и тяхното значение

Био здраве

10 ползи от разделно събиране на отпадъци

Разделно събиране на отпадъци - нужно е да се превърне в част от нашето ежедневие. Просто е нужна малко организация, дори ако имаме малко пространство, за да превърнем сортирането на отпадъци в добър навик.

Добър не само за нас, а за целия свят около нас. Има множество ползи от разделно събиране на отпадъци и точно тях ще разгледаме в днешната статия.

Не всички са са напълно наясно с многобройни преки и косвени предимства и ползи от разделно събиране на отпадъци.

Но веднъж запознавайки се по-обстойно с тези ползи, ние сме убедени, че никой не би посмял да се оправдае със заетост или липса на достъп до подходящи възможности за рециклиране. В днешната статия на Biopedia ще се запознаем точно с тях.

Ако правилно сортирате отпадъците си, вие защитавате околната среда (като намалявате замърсяването) и вашата общност (пътищата ще бъдат по-чисти в името на общественото здраве). Тези положителни ефекти се превръщат и в икономически предимства.

На първо място, спестяване на разходи за изхвърляне, повишена ефективност по време на операциите по събиране на отпадъци и по-голямо използване на рециклирани материали са все ползи от разделно събиране на отпадъци, които се отразяват наистина положително на икономическия живот в една страна.

Може и да звучи като нещо незначително на фона на всички останали разходи, но повярвайте, не е никак малко. Нека научим кои са останалите ползи от разделно събиране на отпадъци по-долу.

Спестява ресурси

Разделното събиране на отпадъци намалява количеството отпадъци, изхвърлени в депата за смет и ограничава използването на суровини, необходими за производството на нови продукти, като по този начин спестява природните ресурси на нашата планета.

разделно събиране на отпадъци, ползата от разделно събиране на отпадъци, ползата от разделното събиране на отпадъци, ползи от рециклирането, събиране на отпадъци


Пример: всеки от нас произвежда около 35 кг пластмасови отпадъци всяка година. Ако тази пластмаса бъде рециклирана, почти 12 000 тона нефт и въглища биха били спестени в град със 100 000 души!

Щади природата

Разделното събиране на отпадъци защитава околната среда и намалява негативното въздействие върху околната среда на отпадъците, които иначе попадат в сметището или инсинераторите, които между другото вече не са достатъчни за изхвърляне на непрекъснато нарастващия товар от отпадъци, които произвеждаме.

разделно събиране на отпадъци, ползата от разделно събиране на отпадъци, ползата от разделното събиране на отпадъци, ползи от рециклирането, събиране на отпадъци


Опитвали ли сте някога да се замислите за количеството отпадъци, които произвеждаме? Тези цифри ще ви оставят без думи - изчислено е, че всеки от нас произвежда 1,2 кг отпадъци на ден и около 450 кг годишно!

Полезно за здравето

Процесът се свързва и с още ползи от разделно събиране на отпадъци. Да вземем за пример лекарствата. Ако не са правилно сортирани и изхвърлени, те могат да разпространят токсични емисии в депото за смет и да замърсят инфилтрата.

разделно събиране на отпадъци, ползата от разделно събиране на отпадъци, ползата от разделното събиране на отпадъци, ползи от рециклирането, събиране на отпадъци


Освен това наличието на антибиотици в отпадъците може да насърчи развитието на устойчиви на антибиотици бактериални щамове, които са изключително трудни за лекуване и преборване веднъж попаднали в човешкия организъм.

Икономически предимства

Разделното събиране на отпадъци позволява значително спестяване на средства от икономиката. Само си помислете, че за производството на тон необработена хартия са необходими 15 дървета, 440 000 литра вода и 7600 Kwh електричество. За сравнение, за производството на тон рециклирана хартия са достатъчни 1800 литра вода и 2700 Kwh електричество.

По-ниски разходи за рециклиране

Смесването на потоци отпадъци може да бъде скъпо. Опасните и общите отпадъци са много по-скъпи за изхвърляне от сухото смесено рециклиране поради химикали и биологични замърсители.

10 ползи от разделно събиране на отпадъци


Така че смесването на чисти рециклируеми предмети с опасни отпадъци означава, че плащате повече за изхвърляне на вашите отпадъци, данъците са по-високи и като цяло процесът по сортиране отнема много повече време и усилия.

Повишен процент на рециклиране и повече ефективност

Практиките за разделно събиране на отпадъците и работната сила, която разбира важността на сортирането на отпадъците, предотвратяват изхвърлянето на елементи, подходящи за рециклиране, заедно с общия отпадък, където те завършват по сметищата и замърсяват природата, вместо да им бъде даден втори живот.

10 ползи от разделно събиране на отпадъци


Потенциални допълнителни възможности за приходи

Разделянето на отпадъците позволява да идентифицирате ценни материали като метали, картон и пластмаси. В последствие тези ценни материали могат да бъдат продадени допълнително, за да постигнете най-високата налична стойност на отстъпка.

Снимка за внимание
Разделянето на отпадъците позволява да идентифицирате ценни материали като метали, картон и пластмаси. В последствие тези ценни материали могат да бъдат продадени допълнително, за да постигнете най-високата налична стойност на отстъпка.

Намалено въздействие на депата


Разделянето на отпадъците позволява да се рециклира повече отпадъци, предотвратявайки попадането им в депата за смет. Това от своя страна намалява цялостното негативно въздействие върху околната среда и замърсяването на природата.

разделно събиране на отпадъци, ползата от разделно събиране на отпадъци, ползата от разделното събиране на отпадъци, ползи от рециклирането, събиране на отпадъци

Веднъж попаднали в сметищата и депата за боклук, някои материали от отпадъци може да се нуждаят от стотици години, за да се разградят напълно.

Спестяване на енергия

Създаването на продукти от рециклирани материали изисква по-малко енергия, отколкото производството им от нови суровини. Отнема много по-малко енергия за производството на продукти от рециклирани материали, отколкото от суровини.

10 ползи от разделно събиране на отпадъци


Например, рециклирането на една стъклена бутилка спестява достатъчно енергия, за да свети 100-ватова електрическа крушка в продължение на четири часа. Ето защо сортирането на отпадъци е важно – за да може във фабриките за рециклиране да попадат подходящите отпадъци, а не да завършват в сметищата, където няма полза от тях.

Образова хората и обединява обществото

Когато общностите се съберат, за да повишат осведомеността относно рециклирането и всички ползи от разделно събиране на отпадъци, това учи хората за важността на опазването на околната среда и как да бъдат проактивни и инициативни.

разделно събиране на отпадъци, ползата от разделно събиране на отпадъци, ползата от разделното събиране на отпадъци, ползи от рециклирането, събиране на отпадъци


Образованието и информираността на хората относно опазването на околната среда може да помогне на бъдещите поколения да получат знанията и разбирането, от които се нуждаят, за да намалят замърсяването на природата и да я опазват по-ефективно.

Рециклирането обединява общностите и помага на хората да съберат пари за училища, колежи, болници, различни каузи и др. Тези инициативи за рециклиране правят градовете по-щастливи и по-чисти.

Коментари

Споделяне