glavna.jpg
Био каузи

Еко паркове – какво е тяхното значение?

Biopedia
13 юли 2022
10min

Чували сме за еко паркове, но знаем ли какво точно представляват те? Еко парковете се определят като приобщаващи, интегриращи, биосферни програми или проекти, които могат да бъдат създадени или локализирани на всяко място по света, независимо от специфичните условия, като едновременно с това осигуряват напълно устойчиви природни условия.

Този вид паркове са създадени или биват поддържани с основната цел да се поддържа биоразнообразието и природния баланс. Моделът на този вид малки (или големи) точки на биоразнообразие превъзхождат всички социални, икономически, агрикултурни, агроекологични и културни национални стандарти.

Екологичните паркове се превръщат в приоритет на множество държави, организации, правителства и хора. Те са адекватният отговор на човека срещу все по-разрушителната човешка дейност. Екологичните паркове са самозадоволяващи се в контекста на енергия, вода, храна и са икономически устойчиви. В тази статия ще научим повече за тях и тяхната изключителна важност.

Еко паркове – какво представляват?

Екологичните паркове познати още като еко паркове са самоподдържащи се системи, които имат ресурсите сами да генерират енергия, отглеждат храната и суровните си, пречистват водите си.
Снимка за внимание
Съществува възможност, която е все по-широко приложима и добре възприета, в еко паркове да се построяват екологични жилища за хората, а също и комунални и обществени сгради като училища и болници. Поставя се голямо значение и акцент върху това тези сгради да са проектирани по начин, по който те са максимално екосъобразни.

Това означава, че тези сгради биват проектирани по начин, по който те са максимално термо- и енергоефективни, извличайки максимални ползи от естествената слънчева светлина и енергия. Селекцията от материали за построяването на тези сгради е съобразена изцяло с нуждата да се минимизира токсичността и вредните емисии, които попадат в природата и я замърсяват.

Ето защо за целите често се използват рециклирани и рециклируеми, биоразградими, натурални материали и такива, които са произведени от отговорни и устойчиви производители.

В тези еко паркове съществуват практики за строго следене на елиминиране на излишния отпадък. Смисълът на тези еко паркове е не само да се осигури и промотира модел за начин на живот, който е социално и екологично отговорен и устойчив. Успоредно с това се осигурява устойчив и безопасен добив и производство на храна в напълно интегрирана система.

Еко паркове – акценти

В така наречените еко паркове се поставя голям фокус на начин на живот, който е изключително устойчив и балансира връзката между човека и природата.

В тези еко паркове се използват множество подходи, които да осигурят устойчиво развитие и да се фокусират върху следните необходимости и нужди:

 • Възстановяване на почвите
 • Рехабилитация на локалните натурални екосистеми
 • Възстановяване на почвите
 • Рехабилитация на локалните натурални екосистеми
 • Използването и производство на устойчиви материали
 • Агрикултура
 • Аквакултура
 • Чистота на източниците на вода
 • Баланс на водния цикъл
 • Органично третиране и рециклиране на отпадъците
 • Рециклиране на водата
 • Намаляване рисковете от наводнения
 • Защита на крайбрежните региони
 • Енергийна ефективност
 • Намаляване на вредните емисии
 • Достъпност на чистата енергия
 • По-голяма отговорност и ангажираност на обществата
 • Здравословна храна и вода
 • Красиви и поддържани натурални и урбанистични региони

  Еко паркове

Еко паркове – преимущества

Съществуването на еко паркове, независимо дали акцентът пада върху поддържането на своеобразна екосистема или промотирането на по-отговорно отношение от страна на хората, които живеят в условията на еко паркове, е от изключителна важност и предлага редица преимущества за хората.
Като цяло, управлението и поддържането на тези паркове е задача на местното правителство и негови представителства. Няма спор, че екологичните паркове допринасят с множество облаги и ползи както за градовете, в които те се намират, така и за опазването на природата и околната среда.

Основната полза от съществуващите еко паркове е намаляване на вредните емисии, които са резултата от човешки дейности. Благодарение на тези паркове бива поддържано и екоразнообразието, така че хората да могат да се наслаждават в градска среда.

Еко паркове

Еко паркове – връзката между природата и човека

Когато говорим за екологични паркове и по-специално тези, които са създадени в градска среда и са отворени за обществено ползване и важно да споменем, че поддръжката на тези паркове е в ръцете на човека. По този начин може да се засили връзката между човек и природа, но акцентът винаги трябва а е върху опазването на природата.

Ето защо всяка инфраструктура, която съществува в рамките на тези паркове следва да бъде изградена от подходящи материали. Тези материали трябва да са достатъчно устойчиви, така че да се използват продължително от хората, но и такива, че да не вредят на и да замърсяват природата.

Еко паркове и възможности за рециклиране

За да се стимулира ангажираността на обществото към концепцията за рециклиране на отпадъци, екологичните паркове могат да играят много основна роля. Така например е подходящо на територията на тези паркове да се поставят кошове за разделно събиране на отпадъците. По този начин се дава възможност на хората активно да участват в процесите по разделно събиране на стъкло, хартия и пластмаса.

Екологичните паркове са чудесен начин да се възстанови позагубената връзка между човека и природата, да се промотира по-отговорно отношение на хората към природата и повече ангажираност към нейното опазване и да се стимулира биоразнообразието в градска среда.

Коментари

Споделяне
Иконка за популярни статии

Най-нови

Последвай ни

Instagram лого

biopedia

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Благодарим Ви, че сте част от нашето БИО семейство!