background-image

КАКВИ СА ТАЙНИТЕ ЗАД СИМВОЛИТЕ НА ОПАКОВКИТЕ?

Разбери какво искат и НЕ искат да ни кажат производителите в това БЕЗПЛАТНО ръководство!
Виж най-подробния списък със символите и тяхното значение

glavna.jpg
Био храни

Екологично пилешко месо – това ли е най-добрият избор?

Съвременният човек консумира много повече месо от своите предшественици. Повишената нужда и търсене на месо и месни продукти в днешно време оказа своя значителен натиск над фермерите, но индустриализирания свят предложи бърза алтернатива.

Така нареченото индустриално фермерство повиши производството на месо, така че да може да се откликне на нуждите на потребителя. Но именно то даде и началото на разговори, че добива и производството на месо се оказаха и едни от най-големите замърсители на околната среда.

За да се противостои на тези неустойчиви, неприродосъобразни и порочни практики, фокусът се постави върху консумацията на повече екологично чисто месо и по-точно екологично пилешко месо, което за момента е най-екологичният и добър избор.

С тази статия се надяваме да ви помогнем да научите повече за това как изборът на екологично пилешко месо е по-добрият избор за природата и за човешкото здраве.

Екологично пилешко месо – как се произвежда?

Екологичното пилешко месо е продукт на органично фермерство. Смисълът на органично фермерство е да предостави на животните условия за отглеждане и живот, които са максимално близки до натуралните за тях.

Това означава, че животните не живеят в места, които се пренаселени. Те имат достатъчно пространство и достъп до дневна светлина и чист въздух.


Снимка за внимание
Освен това органично фермерство напълно изключва употребата на химикали, субстанции, антибиотици и хормони, които да стимулират растежа или фертилността на животните, така че да се произвежда повече месо.

Вредите от тези синтетични субстанции и хормони за човешкото здраве при консумация на месо, което е било третирано, са доказани от множество проучвания и изследвания.

Ето защо по-добрият и здравословен избор е екологично пилешко месо. Органичното фермерство на екологично пилешко месо е и по-добрият и щадящ избор за природата.

Екологично пилешко месо

Екологично пилешко месо – защо да го предпочетем?

Множество са ползите за човека и природата на производството на екологично пилешко месо. На първо място е човешкото здраве и тъй като екологичното пилешко месо, което е продукт на органичното фермерство, не е третирано с химикали, синтетични субстанции, антибиотици и хормони, изследванията показват, че именно това пилешко месо е по-здравословният и сигурен избор за консумация.

Рискът вредни химикали, токсини и субстанции да попаднат в организма при консумация не съществува. Важно е да отбележим и че органичните условия, при които тези животни биват отглеждани, се отразява положително на вкуса и качеството на това месо. Няма как да пропуснем и ползите за природата и околната среда.

Така или иначе отглеждането на пилета и добива на пилешко месо има най-малко негативно влияние върху природата, сравнено с добива на всички други видове месо.

Въпреки това индустриализираното производство на пилешко месо все пак е голяма причина за наличието на вредни емисии и консумацията на енергия.

Органичното фермерство минимизира тези негативни влияния. По този начин консумацията на екологично пилешко месо е по-добрият избор не само за нашето здраве, но и за природата.

Екологично пилешко месо – как да сме сигурни в произхода?

Органичното фермерство е процес, при който регулаторните органи строго наблюдават условията на живот да отговарят на редица критерии. За да получат продуктите сертификат за органичен или био произход, те минават през редица тестове, които да гарантират техния произход.

Тестовете са стриктни и продуктите трябва да отговарят на множество критерии и условия, за да бъдат сертифицирани. Ето защо, закупувайки месни продукти с био или органичен етикет, ние можем да сме абсолютно сигурни в произхода на месото, което консумираме.

Екологично пилешко месо

Екологично пилешко месо – това ли е най-екологичният избор?

На пазара се предлагат много типове екологично чисто месо. Но дори и отгледани в органични и натурални условия, животните и продукцията на месо все пак имат своето вредно влияние над природата и околната среда.

Разбира се, в условията на органично фермерство те са минимизирани. Традиционно, производството и добива на агнешко и телешко месо е най-неустойчив в контекста на защитата на природата.

Това се дължи на факта, че както овцете, така и кравите са причина големи количества от вредният газ метан да попада във въздуха, а той играе главна роля за влошаване на парниковия ефект.

Метанът е газ, който се отделя при изхождането на животните. Наравно с това, едрите животни са консуматори на огромни количества храна, суровини и вода. По-специално отглеждането на крави предполага консумацията на тонове вода.

Сред по-едрите животни, свинското месо е може би по-добрият избор, защото той не е причина за толкова много вредни емисии или консумация на суровини и ресурси. Но ако трябва да сравним добивите на всички видове месо на пазара, пилешкото и пуешкото са традиционно най-екосъобразни и щадящи природата и околната среда.

Екологично пилешко месо в контекста на регенеративната агрикултура


Регенеративната агрикултура е една от най-модерните и нови тенденции в контекста на добива на органично месо. Регенеративната агрикултура е подход, който поставя фокуса върху животните и околната среда, за разлика от индустриалното фермерство.

Смисълът на този подход е възстановяването на засегнатите почви, биоразнообразие, водни системи и качество на въздуха.

Това е вид рехабилитационен и възстановителен подход към фермерството, система от практики, които целят не само отглеждането и добив на органично месо и растителни суровини, но и подобряване на състоянието на природата и околната среда.

Екологично пилешко месо

Органичното пилешко месо е може би най-добрият избор за нашата трапеза. Това е месо, което елиминира консумацията на вредни химикали, хормони и синтетични субстанции и едновременно с това стимулира практики за отглеждане, които подкрепят и възстановяват околната среда и природата.

Loading...
Споделяне