background-image

КАКВИ СА ТАЙНИТЕ ЗАД СИМВОЛИТЕ НА ОПАКОВКИТЕ?

Разбери какво искат и НЕ искат да ни кажат производителите в това БЕЗПЛАТНО ръководство!
Виж най-подробния списък със символите и тяхното значение

Био каузи

Наистина ли "устойчивите" пластмаси са екосъобразни?

Възходът на "устойчивите" пластмаси има потенциал да намали глобалния въглероден отпечатък, свързан с обикновенните пластмаси. Този иновативен клас пластмаси обаче все още има значителен отпечатък върху околната среда. Научете още по темата в тази статия на “Biopedia”.

Снимка за внимание
Пластмасата е ключ към индустриализацията през 20-ти век, но тя е и един от най-токсичните замърсители в света, като ООН предупреждава за "токсична приливна вълна", тъй като светът генерира 400 милиона тона пластмасови отпадъци всяка година.

Пластмасата, микропластмасата и съдържащите се в нея опасни вещества постепенно задушават океаните, замърсяват почвата и се просмукват в хранителната верига - създавайки един от най-наболелите екологични проблеми в света, наред с глобалното затопляне.

За да се бори със замърсяването с пластмаса, Европейският съюз издаде Директива за пластмасата за еднократна употреба (SUP), насочена към опаковките и приборите за хранене. Погледнато в по-широк план, той също така настоява пластмасата да има по-кръгов и устойчив жизнен цикъл. Например, до 2030 г. всички опаковки в ЕС трябва да могат да се използват повторно или да се рециклират по икономически изгоден начин.

Предизвикателствата пред биопластмата

Традиционно пластмасата се произвежда от химикали, базирани на изкопаеми горива, като природен газ и петрол. Първото поколение нови "биопластмаси" са по-екологични, тъй като се произвеждат от култури като царевица или захарна тръстика, подобно на биогоривата от първо поколение, предназначени да заместят бензина и дизела.

Според проучване на университета Гьоте във Франкфурт и изследователската група PlastX, въпреки че този нов подход за производство на пластмаса, който намалява общия въглероден отпечатък, това не променя факта, че повечето биопластмаси все още са също толкова токсични, колкото и традиционните пластмаси.

Подобно на традиционната пластмаса, някои биопластмаси могат да се рециклират, за да се намали замърсяването. Процесът на рециклиране на биопластмаси обаче често изисква специализирани съоръжения и налага те да не се смесват с други пластмасови материали. Ако пластмасите не се сортират правилно, партидите за рециклиране могат да се замърсят, което потенциално може да доведе до изхвърлянето им на сметища.

устойчиви пластмаси

Може ли биопластмасата да се използва като маркетингов трик?

Не всички биопластмаси са биоразградими, а дори и тези, които са биоразградими, не са непременно толкова екологични, колкото изглеждат. Повечето биоразградими биопластмаси изискват много специфични условия на температура и влажност, които са подходящи само за промишлени преработвателни предприятия, а не за домашно компостиране.

Терминът "биопластмаса" също може да се тълкува много широко, тъй като производителите на пластмаса се опитват да изглеждат по-екологични. Например, някои биопластмаси всъщност все още се произвеждат от изкопаеми горива и се наричат биопластмаси само защото са биоразградими. Освен това някои от така наречените биоразградими пластмаси се разграждат само на токсични микропластмаси, а не на екологично чисти вещества.

По същия начин някои пластмаси се наричат "устойчиви" не защото са биопластмаси, а просто защото предотвратяват образуването на отпадъци на сметищата.

UBQ Материали | Устойчива пластмаса

Израелската компания UBQ Materials произвежда трайни устойчиви пластмаси от несортирани битови отпадъци, които не могат да бъдат рециклирани, като хранителни отпадъци, нерециклируеми пластмаси и мръсен картон. Като предпазва тези отпадъци от депата, тя намалява емисиите на метан и допринася за изтичането на токсични вещества от почвата.

Когато става въпрос за действителна биопластмаса, произведена от по-екологични източници от битовите отпадъци, все още има значителни предизвикателства.

Културите за биопластмаси от първо поколение се конкурират за наличните земеделски земи и могат да окажат натиск върху световните хранителни доставки, подобно на биогоривата от първо поколение, също произвеждани от култури. Поради тази причина Европейският съюз се ангажира да започне да премахва биогоривата от първо поколение през 2030 г. и по същите причини може да насочи вниманието си и към биопластмасите от първо поколение.

Новите биопластмаси от второ поколение не се конкурират с ядливите култури. Вместо това те се произвеждат от нехранителни възобновяеми енергийни източници като дървесна биомаса, нехранителни растителни масла и захарна тръстика.

ABMT | Високоефективни биопластмаси

Канадската компания Advanced Bio-Material Technologies (AdvancedBMT) използва селскостопанските отпадъци за създаване на високоефективни биопластмаси. Тя използва остатъците от стъблата на ленени и конопени култури, от които понастоящем в Северна Америка се изгарят над 1 милион тона годишно, вместо да се използват по-добре.

Ако AdvancedBMT се разшири и започне да използва и други растителни отпадъци, като царевична или пшенична слама, наличните количества ще нараснат до над 20 милиона тона годишно.

Занапред биопластмасите от трето поколение ще се произвеждат с помощта на земеделие без почва и нехранителни култури, като бактерии, микроводорасли, дрожди и отпадъчни води.

Най-устойчивите инициативи в областта на биопластмасите се фокусират не само върху суровините, но и върху целия жизнен цикъл на продукта. Понякога това се нарича "кръгова икономика на пластмасата", въпреки че това е още един термин, с който може да се злоупотребява.

Shellworks | Биопластмаса от рециклирани черупки

Компанията Shellworks от Обединеното кралство произвежда биопластмаса от рециклирани черупки на морски дарове. След като събира отпадъци от морски дарове от ресторанти, производственият завод на компанията извлича хитин от натрошени черупки от морски дарове - влакнесто вещество, което изгражда екзоскелета на ракообразните и клетъчните стени на гъбите.

Хитинът се раздробява на фин бял прах, който се смесва с домашен оцет, за да се получи течна биопластмаса, която се използва за производството на редица продукти. След като изсъхне, материалът може да се превърне отново в първоначалния биопластичен разтвор, което го прави безкрайно рециклируем.

Алтернативно, той може да се излее върху почвата в течната си форма като естествен, незамърсяващ тор. Разграждането на пластмасов продукт Shellworks отнема средно около една година, за разлика от пластмасите на петролна основа, чието разграждане може да отнеме до 500 години.

"Устойчивите" пластмаси са възможност за хората да помогнат на природата и да предотвратят по нататъчно замърсяване на нашата планета.

Проблемът идва, когато големи компании се опитват да скрият неприемливите си практики с измислени етикети или ключови думи, които в конкретния контекст не значат нищо.

Много е хубаво, че имате интерес за ползване на по-екологични пластмаси, но трябва да се внимавате какво купувате, защото за съжаление повечето производители не са напълно откровени.

Коментари

Споделяне